dimecres, 21 de gener de 2015

CALENDARI 1a Avaluació Curs 2014/15


Els exàmens de la 1a avaluació ja s'apropen! 


Aquí us deixem les dates i informació sobre el sistema d’avaluació definitiu d’aquest curs Si us plau, llegiu aquesta entrada atentament.

CALENDARI D’EXÀMENS:
-Grups de DILLUNS i DIMECRES (Adults i Joves)
26/01/2015 Comprensió auditiva (Listening)
28/01/2015 Examen escrit (Written)

-Grups de DISSABTES (Adults i joves)
31/01/2015 Comprensió auditiva (Listening) i Examen escrit (Written)

-Grups de DIMARTS i DIJOUS (Adults i Joves)
27/01/2015 Comprensió auditiva (Listening)
29/01/2015 Examen escrit (Written)

-Grups de DIMECRES i DIVENDRES (Joves)
28/01/2015 Comprensió auditiva (Listening)
30/01/2015 Examen escrit (Written)

-Grups de DIVENDRES (Joves)
30/01/2015:Comprensió auditiva (Listening) i Examen escrit (Written)


Comprensió auditiva (Listening)
  • Durada del test: de 20 a 30 minuts
  • Tipus d’activitat: respondre preguntes, omplir espais buits, triar la resposta correcta, etc
  •  Objectiu: Serveix essencialment com a pràctica pel Listening de fi de curs.
  •  Les dates d’aquest examen no poden canviar-se

Examen escrit (Written)
  • Durada: 1 hora 30 minuts
  • Tipus d’activitat: exercicis de gramàtica, vocabulari, comprensió lectora i una redacció de dificultat i llargada en concordança amb el nivell.
  •  Objectiu: fer un repàs de tot el que s’ha aprés fins ara, obtenir informació de l’evolució de cada alumne i del grup, puntuar un 15% de l’avaluació contínua.


Important: si no es fa aquest examen, no es tindrà en compte a l’avaluació global. Si algú no pot assistir el dia que li toca al seu grup per una causa justificada, podrà fer-lo en una de les dates del llistat de més amunt, sempre que l’organització ho permeti i sempre que s’avisi a recepció amb antelació

Preguem màxima puntualitat per a totes les proves

Durant el mes de febrer rebreu un breu INFORME de l’avaluació per correu electrònic.
Els alumnes dels grups de joves (ESO i Batxillerat) també rebran aquest informe en paper per lliurar-lo als pares, però no caldrà tornar-lo signat.

SISTEMA D’AVALUACIÓ:
 Imatge inserida 1


Recordeu també que els requisits per superar el curs són:
-          Obtenir una nota global del curs superior a 55%
-          Haver assistit a més d’un 70% de les classes
-          Aprovar l’examen escrit de la segona avaluació (+55%)


Good luck! :)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada