divendres, 22 de maig de 2015

CALENDARI D’EXÀMENS pels grups de DIMARTS I DIJOUS (JOVES)

CALENDARI D’EXÀMENS pels grups de DIMARTS I DIJOUS (JOVES)

Listening: 04/06/15
Use of English: 16/06/15 *
Speaking: 18/06/15
Recollida de notes: 25/06/15

* No obstant, donat l’elevat nivell d’exigència en els grups de FIRST CERTIFICATE i CAE,  les redaccions es faran el mateix dia que el listening.

IMPORTANT: Les dates de l’examen no poden canviar-se.
Si algú no pot assistir el dia que li toca al seu grup per una causa justificada, podrà unir-se a la convocatòria d’un altre grup sempre que avisi a recepció amb antel·lació i l’organització ho permeti.

SISTEMA D’AVALUACIÓ:

*Valoració de les destreses dels alumnes a partir de l’observació a les classes i de la feina lliurada: speaking, listening, writing i reading.
És totalment imprescindible fer l’examen escrit de la segona avaluació. Si a algun alumne li és impossible assistir a la prova de l’speaking o la del listening amb causa justificada, la nota assignada serà la corresponent a l’speaking i/o listening de l’avaluació contínua.
Recordeu també que els requisits per superar el curs són:
-          Obtenir una nota global del curs superior a 55%
-          Haver assistit a més d’un 70% de les classes
-          Aprovar exàmens de la segona avaluació, amb un global superior al 55%.

·         EXAMEN ORAL: La durada serà d’entre 5 i 10 minuts
L’examen oral es fa per parelles que decidirà el vostre professor. Si algun alumne no assisteix a l’examen o si l’organització de l’examen ho requereix, aquestes parelles poden canviar-se. Us demanem si us plau que us mostreu flexibles al respecte pel bon funcionament de l’activitat.
Tipus de tasques: contestar preguntes directes de l’examinador, comentar una foto, donar la vostra opinió sobre un tema, explicar algun fet, etc. Les activitats variaran en funció del vostre nivell. El vostre professor us en donarà detalls i exemples durant les classes anteriors.
El vostre professor serà l’interlocutor de la prova i hi haurà un altre professor que valorarà la vostra destresa comunicativa. La nota final serà decidida entre tots dos.

·         LISTENING: La durada serà d’entre 20 a 30 minuts.
Dividit en diferents parts segons el nivell.
Tipus d’activitat: respondre preguntes, omplir espais buits, triar la resposta correcta, etc.

·         EXAMEN ESCRIT: La durada serà de 90 minuts.
Consisteix en exercicis de gramàtica, vocabulari i comprensió lectora, a més d’una redacció de dificultat i llargada en concordança amb el nivell.
(Recordeu que pels grups de FCE i CAE la part de la redacció es farà el mateix dia que el listening i es alumnes disposaran de 45 minuts per fer-la.)

Preguem màxima puntualitat per a totes les proves


LLIURAMENT D’INFORMES D’IDIOMARUM:
Els professors lliuraran personalment els informes i ensenyaran els exàmens corregits el dijous 25 durant l’hora habitual de classe. Si algú no pot venir el dia i hora que li pertoca, haurà de concertar una altra data enviant-nos un correu a info@idiomarum.com
Si algun alumne ve a l’acadèmia fora dels horaris establerts, el professorat l’atendrà sempre que estigui disponible, en cas contrari podrà recollir l’informe a recepció però haurà de concertar dia i hora per veure l’examen corregit.

LLIURAMENT DE CERTIFICATS DE L’ESCOLA D’IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Com a alumnes d’un centre acreditat per la Universitat de Barcelona, els que supereu el curs obtindreu un certificat expedit per l’Escola d’Idiomes de la UB on constarà el nivell d’anglès assolit .

Si algun alumne no assisteix a la prova escrita final d’avaluació establerta dins del calendari, no podem garantir que obtingui el certificat de la UB ja que està subjecte al compliment de certs paràmetres i subjecte a un calendari inamovible.

Aquests certificats estaran disponibles al mes de juliol, informarem via e-mail quan es poden recollir.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada